Macrodental & Techsign Biyometrik İmza ile Sıfır Kağıt Maliyeti

MACRODENTAL & TECHSIGN Dijital İmza Modülü

Kağıt & Kartuş & Zaman maliyetinden kurtulmanın zamanı gelmedi mi ?

Biyometrik İmza Nedir?
Biyometrik imza dokunmatik ekrana sahip bir tablete, bilgisayara veya akıllı telefona el veya dijital bir kalem
yardımı ile atılan doğrulanabilir bir elektronik imza çeşididir. Bu imza, basit dijital imzalardan farklı olarak
imzanın yalnızca görüntüsü ile işlem yapmaz. Ek olarak imzalama işlemi sırasında oluşan hız, hızlanma, süre, el
konumu, basınç, imza boyutu gibi birçok biyometrik veriyi de dikkate alır. Alınan bu veriler imzalanan belgeye
şifrelenerek gömülür. Bu gömülü bilgiler; manipüle edilemez, başka belgelere aktarılamaz ve Kriminal bir durum
olduğunda adli yazılım aracı ile belgeden çıkartılıp mahkemeye kanıt olarak sunulur. Özet bilgilendirme dosyası
için tıklayınız .

 

Hukuki Dayanağı Nedir?
Avrupa Birliği gerekli standartlara sahip biyometrik imza çözümlerini güvenli olarak tanımlamış ve ıslak imza
yerine kullanılmasının önünü hukuki olarak açmıştır.
Türk Hukuk sisteminde ise bilinenin aksine “ıslak imza”, “kuru imza”, “tükenmez kalem ile imza”, “kâğıda atılan
imza” gibi kavramlar bulunmamaktadır. Türk Borçlar Kanunun imza atış şeklini tanımlayan 15. Maddesi; “yazılı
şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde” imzalayıcının, “imza”sını “el yazısıyla” atması haricinde hiçbir şekil
şartına tabi tutmamıştır. Yani; “Biyometrik İmza” ile imzalanan dijital bir belgenin hukuken geçerli bir belge
olmasını sağlayan asgari şekil şartları ile “Islak İmzalı” bir belge için öngörülen şartlar benzerdir.
İstanbul Üniversitesi Bilişim Hukuku Enstitüsü; biyometrik imza teknolojisinin yazılı şekil şartını yerine getirmesi,
kriminal laboratuvarlarda daha detaylı incelenebilmesi ve delil gücü (zaman damgası, güvenlik, bütünlük, belge
tahrifatının tespit edilebilmesi vs) bakımından ıslak imzadan daha üstün olduğunu ifade ettiği bir çalışma
hazırlamış ve kamuoyunun dikkatine sunmuştur. İlgili çalışmaya erişmek için tıklayınız.

Geldiğimiz noktada Türk Hukuku çerçevesinde Biyometrik İmza kullanımı yıllardır sürmektedir ve biyometrik
imzanın aktif olarak kullanılmasına engel teşkil edecek hiçbir kanun maddesi, KHK, yönetmelik, genelge vb. bir
düzenleme bulunmamaktadır. Aksine güncel kanunlar ve yargılama şekli ile herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç
duyulmaksızın biyometrik imzaya ilişkin ihtilaflar çözülebilmektedir.

 

Değer Önerisi Nedir?
- Kağıtsız iş süreçleri yaratma imkânı sunar. Kâğıt, baskı, lojistik ve depolama maliyetlerinden tasarruf etmeyi
sağlar.
- Doküman yönetimini kolaylaştırır. Belgelerin depolanması, gerektiğinde bulunması ve imha edilmesi gibi
süreçler çok daha kolay bir şekilde halledilir.
- Belge sahteciliği riskini ortadan kaldırır. Biyometrik imza ile imzalanan belgeler manipüle edilemez
niteliktedir. Atılan imzalar başka bir belgeye aktarılamaz.
- Çevrecidir. Kâğıt kullanımının kaldırılması hem doğal alan tahribatının hem de üretilen atığın azalması
anlamına gelmektedir.
- Firmaya prestij sağlar. Teknolojinin getirdiği yenilikleri etkin olarak kullanan, modern, yenilikçi ve çevreci bir
imaj oluşturmaya yardım eder.

 

Nasıl Kullanabilirim?
Macrodental kullanıcıları için Techsign altyapısı kullanılarak hazırlanan Android tabanlı mobil bir uygulama
üzerinden onam formları şablonlarına erişerek belgelerinizi kolayca imzalayabilirsiniz.
Bu imzaları atabilmek için Android tabanlı bir tablet almanız gerekmektedir. Eğer henüz böyle bir cihazınız yok
ise üzerinde kalemleri bulunan Samsung Galaxy Tab S Serilerini (S6 Lite, S6, S7, S8) önerebiliriz.

 

Bize Ulaşın
0850 811 0 400 numaralı çağrı merkezimizden bize ulaşarak fiyatlama ve kurulum (android uygulama ve kullanım dokümanı) hakkında bilgi alabilirsiniz.

Güvenli

Hızlı

Basit

Macrodental 3D İndir

Deneyimi Yaşayın.

Macrodental Mobil

Kliniğiniz Cebinizde

Macrodental 3D

Uzak Bağlantı Programı
×